Monday Night Bridge / JCC Game 2017.07.03 #
Monday Night Bridge NAPQ July 3, 2017
Section A
#PlayersScore%RankAwardReason
ABC
1David Fotland - Wendy Fotland41.3449.21     
2Stephen Tu - Mike Cailean44.9353.492  1.34R
1.33B
Session A
3Rick Jasper - John Wachsman46.1754.9611 1.78R
1.78B
Session A
4Rekha Nirula - Vilas Namjoshi39.0046.43     
5Isabella Polenghi-Gross - Rudi Durilio42.5450.643211.00R
1.00B
Session A
6Yi Liu - Bo Xiao40.6748.42     
7Rick Giusti - Omer Barnir39.2346.70     
8Douglas Hong - David Sisson42.1650.19 3 0.52R
0.52B
Session A
JCC July 3, 2017
Section C North-South
#PlayersScore%RankAwardReason
1 Al - Bob45.5056.881  
2 Dan R - Michele43.0053.752  
3 Joan - Joanne34.0042.50   
4 Sherry - Don35.5044.38   
5 Phyllis - Neil42.0052.50   
Section C East-West
#PlayersScore%RankAwardReason
1 Nurit - Matthew48.5060.631  
2 Loretta - Ed36.5045.63   
3 Dan W - Mark40.5050.632  
4 Susan - Tom36.5045.63   
5 Judy - Mitzi38.0047.50   
Board #1
Dealer: North
Vul: None
KJ642
QT2
A63
92
 
5
K9765
K9875
A8
 AQ9
AJ4
J42
QJ43
  T873
83
QT
KT765
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N10      
E15 31552
S     
W10 3 552
Par Score: E-W 450
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 24W+2  460 0.00 100.00 0.00 3.00 Tu-Cailean v Nirula-Namjoshi
A-2 374♥E=  420 33.33 66.67 1.00 2.00 Jasper-Wachsman v Giusti-Barnir
A-4 56E=  400 83.33 16.67 2.50 0.50 Polenghi-Gross-Durilio v Liu-Xiao
A-1 81E=  400 83.33 16.67 2.50 0.50 Hong-Sisson v Fotland-Fotland
C-1 114♥W+1  450
C-2 234♥W+1  450
C-3 351♦W+2  110
C-4 42E=  400
C-5 544♥E+2  480
Board #2
Dealer: East
Vul: NS
AK86
8
AQ832
JT4
 
QT
A43
96
AKQ986
 752
KQJ92
JT
753
  J943
T765
K754
2
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N14  5 5 
E  3 3
S 5 5 
W15   3 3
Par Score: N-S 500
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 243♥E-2 100  33.33 66.67 1.00 2.00 Tu-Cailean v Nirula-Namjoshi
A-2 372♥W+3  200 0.00 100.00 0.00 3.00 Jasper-Wachsman v Giusti-Barnir
A-4 564♦XN+1 910  100.00 0.00 3.00 0.00 Polenghi-Gross-Durilio v Liu-Xiao
A-1 813♠N+1 170  66.67 33.33 2.00 1.00 Hong-Sisson v Fotland-Fotland
C-1 113♥E=  140
C-2 234♥E-2 100 
C-3 353♣W=  110
C-4 424♥E+1  450
C-5 544♥E-1 50 
Board #3
Dealer: South
Vul: EW
A86
T9543
A
AT74
 
KQJT753
Q
95
962
 9
76
K87643
QJ83
  42
AKJ82
QJT2
K5
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N12 51634
E     
S14 51634
W     
Par Score: N-S 980
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 246♥N+1 1010  100.00 0.00 3.00 0.00 Tu-Cailean v Nirula-Namjoshi
A-2 376♥S= 980  66.67 33.33 2.00 1.00 Jasper-Wachsman v Giusti-Barnir
A-4 564♥S+2 480  33.33 66.67 1.00 2.00 Polenghi-Gross-Durilio v Liu-Xiao
A-1 812♥S+4 230  0.00 100.00 0.00 3.00 Hong-Sisson v Fotland-Fotland
C-1 114♥S+2 480 
C-2 236♥S= 980 
C-3 354♥S+2 480 
C-4 424♥S+2 480 
C-5 544♥S+1 450 
Board #4
Dealer: West
Vul: All
Q
AQJT92
A985
32
 
J52
K74
K43
K984
 T863
85
T6
QJT76
  AK974
63
QJ72
A5
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N13 75672
E     
S14 75672
W10      
Par Score: N-S 2220
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 244♥S+2 680  33.33 66.67 1.00 2.00 Tu-Cailean v Nirula-Namjoshi
A-2 374♥N+2 680  33.33 66.67 1.00 2.00 Jasper-Wachsman v Giusti-Barnir
A-4 564♥N+3 710  100.00 0.00 3.00 0.00 Polenghi-Gross-Durilio v Liu-Xiao
A-1 814♥N+2 680  33.33 66.67 1.00 2.00 Hong-Sisson v Fotland-Fotland
C-1 114♥N+1 650 
C-2 234♥N= 620 
C-3 354♥N= 620 
C-4 424♥N+2 680 
C-5 544♥N+2 680 
Board #5
Dealer: North
Vul: NS
J7542
KJ93
KT
85
 
Q6
A875
A954
K74
 T3
QT64
J832
T93
  AK98
2
Q76
AQJ62
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N34114
E10      
S16 34114
W13      
Par Score: N-S 620
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 354♠S+2 680  100.00 0.00 3.00 0.00 Jasper-Wachsman v Polenghi-Gross-Durilio
A-2 414♠N= 620  33.33 66.67 1.00 2.00 Nirula-Namjoshi v Fotland-Fotland
A-4 674♠N= 620  33.33 66.67 1.00 2.00 Liu-Xiao v Giusti-Barnir
A-1 824♠N= 620  33.33 66.67 1.00 2.00 Hong-Sisson v Tu-Cailean
C-1 152♠N+3 200 
C-2 224♠S= 620 
C-3 344♠S+1 650 
C-4 412♠N+3 200 
C-5 534♠S+1 650 
Board #6
Dealer: East
Vul: EW
KQ5
AT643
83
853
 
AT82
K
AKT964
J6
 J974
Q9
J52
AKQ9
  63
J8752
Q7
T742
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N     
E13 54155
S10      
W15 54165
Par Score: E-W 1370
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 353♠W+2  200 100.00 0.00 3.00 0.00 Jasper-Wachsman v Polenghi-Gross-Durilio
A-2 414♠E=  620 50.00 50.00 1.50 1.50 Nirula-Namjoshi v Fotland-Fotland
A-4 674♠E=  620 50.00 50.00 1.50 1.50 Liu-Xiao v Giusti-Barnir
A-1 824♠W+1  650 0.00 100.00 0.00 3.00 Hong-Sisson v Tu-Cailean
C-1 153♦W+3  170
C-2 224♠W+1  650
C-3 344♠W=  620
C-4 416♠XE-2 500 
C-5 534♠W+1  650
Board #7
Dealer: South
Vul: All
AT8
QT
A7632
J95
 
KJ
96543
98
AT32
 76532
J87
KJ4
KQ
  Q94
AK2
QT5
8764
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N11 11 21
E10   2  
S11 11 21
W  2  
Par Score: E-W 110
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 35Passed Out 0  16.67 83.33 0.50 2.50 Jasper-Wachsman v Polenghi-Gross-Durilio
A-2 41S+1 150  66.67 33.33 2.00 1.00 Nirula-Namjoshi v Fotland-Fotland
A-4 67S+2[3] 180  100.00 0.00 3.00 0.00 Liu-Xiao v Giusti-Barnir
A-1 82Passed Out 0  16.67 83.33 0.50 2.50 Hong-Sisson v Tu-Cailean
C-1 152♣S-1  100
C-2 22S+2 150 
C-3 343♦N-3  300
C-4 413♦N-2  200
C-5 53Passed Out 0 
[3]Making 3 or more tricks better than Double Dummy
Board #8
Dealer: West
Vul: None
A543
K72
QT952
T
 
Q82
J943
63
9872
 KJT76
T
AK4
QJ65
  9
AQ865
J87
AK43
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N1 44 
E14  1   
S14 1 44 
W10  1   
Par Score: N-S 420
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 354♥S+1 450  100.00 0.00 3.00 0.00 Jasper-Wachsman v Polenghi-Gross-Durilio
A-2 414♥S-2  100 0.00 100.00 0.00 3.00 Nirula-Namjoshi v Fotland-Fotland
A-4 674♥S-1  50 33.33 66.67 1.00 2.00 Liu-Xiao v Giusti-Barnir
A-1 823♦N+1 130  66.67 33.33 2.00 1.00 Hong-Sisson v Tu-Cailean
C-1 154♥S= 420 
C-2 224♥S-2  100
C-3 344♥S-1  50
C-4 414♥N-1  50
C-5 532♥S+1 140 
Board #9
Dealer: North
Vul: EW
4
KQ52
AK96
K832
 
AQJ97
T3
T543
Q4
 K52
A6
QJ8
JT965
  T863
J9874
72
A7
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N15 1 4  
E11  1   
S1 4  
W 1   
Par Score: N-S 420
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 464♥S= 420  66.67 33.33 2.00 1.00 Nirula-Namjoshi v Liu-Xiao
A-2 524♥N+1 450  100.00 0.00 3.00 0.00 Polenghi-Gross-Durilio v Tu-Cailean
A-4 713♠W-2 200  16.67 83.33 0.50 2.50 Giusti-Barnir v Fotland-Fotland
A-1 833♠W-2 200  16.67 83.33 0.50 2.50 Hong-Sisson v Jasper-Wachsman
C-1 144♥S= 420 
C-2 211♣N= 70 
C-3 332♠W=  110
C-4 453♥S+1 170 
C-5 523♥S+1 170 
Board #10
Dealer: East
Vul: All
95
K
AK43
AT9543
 
AJT63
874
965
J2
 KQ4
AT632
QJ8
K6
  872
QJ95
T72
Q87
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N14    22
E15 121  
S10    22
W10 121  
Par Score: E-W 110
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 462♠E=  110 0.00 100.00 0.00 3.00 Nirula-Namjoshi v Liu-Xiao
A-2 523♣N= 110  100.00 0.00 3.00 0.00 Polenghi-Gross-Durilio v Tu-Cailean
A-4 712♥E-1 100  50.00 50.00 1.50 1.50 Giusti-Barnir v Fotland-Fotland
A-1 833♠E-1 100  50.00 50.00 1.50 1.50 Hong-Sisson v Jasper-Wachsman
C-1 143♥E-2 200 
C-2 212♣N+2 130 
C-3 332♣N+1 110 
C-4 452♠W=  110
C-5 523♥E-2 200 
Board #11
Dealer: South
Vul: None
T9
KQ2
J863
J964
 
864
A83
7
AKQT87
 Q732
JT965
K5
52
  AKJ5
74
AQT942
3
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N32 51
E  1  
S14 32 51
W13      
Par Score: N-S 400
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 46XN= 550  100.00 0.00 3.00 0.00 Nirula-Namjoshi v Liu-Xiao
A-2 523♦N+2 150  50.00 50.00 1.50 1.50 Polenghi-Gross-Durilio v Tu-Cailean
A-4 713♦S+1 130  0.00 100.00 0.00 3.00 Giusti-Barnir v Fotland-Fotland
A-1 83N+1 150  50.00 50.00 1.50 1.50 Hong-Sisson v Jasper-Wachsman
C-1 143♦S+2 150 
C-2 213♦S+2 150 
C-3 335♦XS-1  100
C-4 455♦S-1  50
C-5 524♥XE-2 300 
Board #12
Dealer: West
Vul: NS
T74
AK742
Q732
A
 
632
Q8
J986
9432
 AK98
95
K5
KQ865
  QJ5
JT63
AT4
JT7
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N13 2 42 
E15  1  2
S10 2 42 
W11  1  2
Par Score: N-S 500
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 463♥N+1 170  27.78 72.22 0.83 2.17 Nirula-Namjoshi v Liu-Xiao
A-2 524♥N= 620  50.00 50.00 1.50 1.50 Polenghi-Gross-Durilio v Tu-Cailean
A-4 713♥N+1 170  27.78 72.22 0.83 2.17 Giusti-Barnir v Fotland-Fotland
A-1 834♥S= 620  94.44 5.56 2.83 0.17 Hong-Sisson v Jasper-Wachsman
C-1 144♥N= 620 
C-2 214♥N-1  100
C-3 334♥N= 620 
C-4 454♥N-1  100
C-5 523♥N+1 170 
Board #13
Dealer: North
Vul: All
4
AQJT5
97654
QJ
 
AK82
K
KJT
AT984
 QT76
976432
83
2
  J953
8
AQ2
K7653
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N10    2 
E 41 1
S10 1  2 
W18  31 1
Par Score: E-W 620
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-4 122♦S= 90  66.67 33.33 2.00 1.00 Fotland-Fotland v Tu-Cailean
A-3 572♥XN-3  800 0.00 100.00 0.00 3.00 Polenghi-Gross-Durilio v Giusti-Barnir
A-2 633♦N-2  200 33.33 66.67 1.00 2.00 Liu-Xiao v Jasper-Wachsman
A-1 84W-2 200  100.00 0.00 3.00 0.00 Hong-Sisson v Nirula-Namjoshi
C-1 132♦N+1 110 
C-2 253♦N= 110 
C-3 324♠E-1 100 
C-4 44S= 120 
C-5 512♣S-3  300
Board #14
Dealer: East
Vul: None
J
AK965
QT987
42
 
9852
JT83
J3
QT8
 AQ
Q74
A652
AK53
  KT7643
2
K4
J976
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N10    1 
E19 1 1 1
S   1 
W10 1 1 1
Par Score: E-W 90
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-4 122♥N-2  100 0.00 100.00 0.00 3.00 Fotland-Fotland v Tu-Cailean
A-3 57E-1 50  33.33 66.67 1.00 2.00 Polenghi-Gross-Durilio v Giusti-Barnir
A-2 63XE-1 100  66.67 33.33 2.00 1.00 Liu-Xiao v Jasper-Wachsman
A-1 843♣XE-3 500  100.00 0.00 3.00 0.00 Hong-Sisson v Nirula-Namjoshi
C-1 132♠S-1  50
C-2 254♥W-5 250 
C-3 323♣E-2 100 
C-4 44E=  120
C-5 51E-2 100 
Board #15
Dealer: South
Vul: NS
9
AJ74
K742
KJ85
 
AKQ765
9
3
AQ742
 832
KT
AT985
963
  JT4
Q86532
QJ6
T
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N12   2  
E34 13
S  2  
W15 34 13
Par Score: E-W 420
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-4 124♠W-1 50  83.33 16.67 2.50 0.50 Fotland-Fotland v Tu-Cailean
A-3 575♠E=  450 33.33 66.67 1.00 2.00 Polenghi-Gross-Durilio v Giusti-Barnir
A-2 634♠W-1 50  83.33 16.67 2.50 0.50 Liu-Xiao v Jasper-Wachsman
A-1 844♠XW=  590 0.00 100.00 0.00 3.00 Hong-Sisson v Nirula-Namjoshi
C-1 134♠XW=  590
C-2 254♠XW=  590
C-3 325♠W-1 50 
C-4 444♠W=  420
C-5 514♥XW+1[2]  690
[2]Played in a 3-3 or worse fit
Board #16
Dealer: West
Vul: EW
J8762
T43
654
62
 
AK54
Q97
QT8
J73
 93
AK82
AK73
K95
  QT
J65
J92
AQT84
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N11      
E17 52554
S10      
W12 52443
Par Score: E-W 660
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-4 12E+2  660 5.56 94.44 0.17 2.83 Fotland-Fotland v Tu-Cailean
A-3 57Skipped 0  50.00 50.00 1.50 1.50 Polenghi-Gross-Durilio v Giusti-Barnir
A-2 63W+1  630 50.00 50.00 1.50 1.50 Liu-Xiao v Jasper-Wachsman
A-1 84W=  600 94.44 5.56 2.83 0.17 Hong-Sisson v Nirula-Namjoshi
C-1 134♥E+1  650
C-2 253♦E+2  150
C-3 32E+3  690
C-4 445♥E+1  680
C-5 51W+1  630
Board #17
Dealer: North
Vul: None
85
AKQT73
AQ74
A
 
AQJT64
J96
J6
62
 973
852
KT983
J3
  K2
4
52
KQT98754
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N19 1 215
E10      
S2 226
W     
Par Score: N-S 920
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-4 232♥E=[2]  110 33.33 66.67 1.00 2.00 Tu-Cailean v Jasper-Wachsman
A-3 615♣N+2 440  100.00 0.00 3.00 0.00 Liu-Xiao v Fotland-Fotland
A-2 745♥N-3[1]  150 0.00 100.00 0.00 3.00 Giusti-Barnir v Nirula-Namjoshi
A-1 854♥N-2[1]  100 66.67 33.33 2.00 1.00 Hong-Sisson v Polenghi-Gross-Durilio
C-1 124♥N-2[1]  100
C-2 245♣S+1 420 
C-3 315♣S+1 420 
C-4 436♥N-4[1]  200
C-5 555♣S+1 420 
[1]Declared Both N-S and E-W
[2]Played in a 3-3 or worse fit
Board #18
Dealer: East
Vul: NS
QT4
JT987
98
J54
 
KJ8
652
T32
KQ63
 A652
43
KJ75
972
  973
AKQ
AQ64
AT8
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N10 1 3 1
E     
S19 1 311
W     
Par Score: N-S 140
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-4 233♥N= 140  66.67 33.33 2.00 1.00 Tu-Cailean v Jasper-Wachsman
A-3 61S+1 150  100.00 0.00 3.00 0.00 Liu-Xiao v Fotland-Fotland
A-2 74S-1  100 0.00 100.00 0.00 3.00 Giusti-Barnir v Nirula-Namjoshi
A-1 851♦S+1 90  33.33 66.67 1.00 2.00 Hong-Sisson v Polenghi-Gross-Durilio
C-1 123♥N+1 170 
C-2 244♥N-2  200
C-3 312♥S+1 140 
C-4 434♥N= 620 
C-5 551♦S= 70 
Board #19
Dealer: South
Vul: EW
J753
7642
Void
KJ543
 
Q9
QT
AQT987
Q62
 T642
AJ
KJ542
87
  AK8
K9853
63
AT9
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N 46 6
E   2 
S14  46 6
W12    2 
Par Score: N-S 980
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-4 234♥S+1 450  100.00 0.00 3.00 0.00 Tu-Cailean v Jasper-Wachsman
A-3 614♦W-2 200  33.33 66.67 1.00 2.00 Liu-Xiao v Fotland-Fotland
A-2 743♥S+3 230  66.67 33.33 2.00 1.00 Giusti-Barnir v Nirula-Namjoshi
A-1 853♦W-1 100  0.00 100.00 0.00 3.00 Hong-Sisson v Polenghi-Gross-Durilio
C-1 124♦W-3 300 
C-2 244♥S= 420 
C-3 313♥S+1 170 
C-4 434♥S+1 450 
C-5 554♥S= 420 
Board #20
Dealer: West
Vul: All
Q64
T92
A872
T85
 
KT872
73
T54
KJ9
 A3
AJ854
K63
432
  J95
KQ6
QJ9
AQ76
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N10      
E12  2211
S15      
W 2211
Par Score: E-W 110
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-4 232♥E=  110 33.33 66.67 1.00 2.00 Tu-Cailean v Jasper-Wachsman
A-3 612♠XE+1  870 0.00 100.00 0.00 3.00 Liu-Xiao v Fotland-Fotland
A-2 74S-1  100 83.33 16.67 2.50 0.50 Giusti-Barnir v Nirula-Namjoshi
A-1 85S-1  100 83.33 16.67 2.50 0.50 Hong-Sisson v Polenghi-Gross-Durilio
C-1 12W-2 200 
C-2 24S= 90 
C-3 31S-1  100
C-4 432♠E=  110
C-5 55S-1  100
Board #21
Dealer: North
Vul: NS
K87
Void
QT87652
T43
 
AT93
T83
A3
AK65
 Q62
Q976542
9
82
  J54
AKJ
KJ4
QJ97
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N1  1 
E 13 1
S16 1  1 
W15  23 1
Par Score: E-W 140
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-2 15S+1[3] 630  66.67 33.33 2.00 1.00 Fotland-Fotland v Polenghi-Gross-Durilio
A-4 344♦XN=[3] 710  100.00 0.00 3.00 0.00 Jasper-Wachsman v Nirula-Namjoshi
A-3 724♥E-1 50  16.67 83.33 0.50 2.50 Giusti-Barnir v Tu-Cailean
A-1 864♥E-1 50  16.67 83.33 0.50 2.50 Hong-Sisson v Liu-Xiao
[3]Making 3 or more tricks better than Double Dummy
Board #22
Dealer: East
Vul: EW
Q98543
5
QJT2
J8
 
A62
AJ87632
3
AQ
 KT7
Q9
AK865
K96
  J
KT4
974
T75432
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N     
E15 74753
S     
W15 74753
Par Score: E-W 2220
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-2 157♥E-1 100  100.00 0.00 3.00 0.00 Fotland-Fotland v Polenghi-Gross-Durilio
A-4 346♥W=  1430 33.33 66.67 1.00 2.00 Jasper-Wachsman v Nirula-Namjoshi
A-3 726♥E=  1430 33.33 66.67 1.00 2.00 Giusti-Barnir v Tu-Cailean
A-1 866♥E=  1430 33.33 66.67 1.00 2.00 Hong-Sisson v Liu-Xiao
Board #23
Dealer: South
Vul: All
KT93
KQ98
KJT
32
 
A86
7543
862
Q65
 J54
T62
Q9
K9874
  Q72
AJ
A7543
AJT
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N12 55563
E10      
S16 55563
W10      
Par Score: N-S 1370
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-2 15S= 600  0.00 100.00 0.00 3.00 Fotland-Fotland v Polenghi-Gross-Durilio
A-4 34S+1 630  66.67 33.33 2.00 1.00 Jasper-Wachsman v Nirula-Namjoshi
A-3 72S+1 630  66.67 33.33 2.00 1.00 Giusti-Barnir v Tu-Cailean
A-1 86S+1 630  66.67 33.33 2.00 1.00 Hong-Sisson v Liu-Xiao
Board #24
Dealer: West
Vul: None
9864
AQJ4
32
A82
 
Q53
72
T96
K7654
 KJ72
T8
AQJ5
QT9
  AT
K9653
K874
J3
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N11 2141 
E13     1
S11 2141 
W    1
Par Score: N-S 420
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-2 153♣E-1 50  0.00 100.00 0.00 3.00 Fotland-Fotland v Polenghi-Gross-Durilio
A-4 343♥S+2 200  83.33 16.67 2.50 0.50 Jasper-Wachsman v Nirula-Namjoshi
A-3 722♥S+2 170  33.33 66.67 1.00 2.00 Giusti-Barnir v Tu-Cailean
A-1 862♥N+3 200  83.33 16.67 2.50 0.50 Hong-Sisson v Liu-Xiao
Board #25
Dealer: North
Vul: EW
QJ
AK4
KQ7
97543
 
96532
8653
92
AT
 A84
QJ92
AJ8
J62
  KT7
T7
T6543
KQ8
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N15    22
E13  12  
S   22
W 12  
Par Score: E-W 100
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 13N-1  50 50.00 50.00 1.50 1.50 Fotland-Fotland v Jasper-Wachsman
A-2 26S-2  100 0.00 100.00 0.00 3.00 Tu-Cailean v Liu-Xiao
A-4 45N-1  50 50.00 50.00 1.50 1.50 Nirula-Namjoshi v Polenghi-Gross-Durilio
A-1 872♥W-1 100  100.00 0.00 3.00 0.00 Hong-Sisson v Giusti-Barnir
Board #26
Dealer: East
Vul: All
K7
QT542
AK754
3
 
QJT62
A8
Q2
JT98
 953
J97
T863
A52
  A84
K63
J9
KQ764
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N12 31432
E11      
S13 31432
W10      
Par Score: N-S 620
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 134♥S-2  200 0.00 100.00 0.00 3.00 Fotland-Fotland v Jasper-Wachsman
A-2 264♥N-1  100 50.00 50.00 1.50 1.50 Tu-Cailean v Liu-Xiao
A-4 454♥N-1  100 50.00 50.00 1.50 1.50 Nirula-Namjoshi v Polenghi-Gross-Durilio
A-1 873♥S+1 170  100.00 0.00 3.00 0.00 Hong-Sisson v Giusti-Barnir
Board #27
Dealer: South
Vul: None
AQ32
K53
Q4
AT62
 
65
987
T85
KJ987
 Void
AJT42
AKJ62
Q43
  KJT9874
Q6
973
5
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N15 14   
E15   443
S14   
W10   443
Par Score: N-S 100
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 135♥W-1 50  16.67 83.33 0.50 2.50 Fotland-Fotland v Jasper-Wachsman
A-2 265♦XE-1 100  66.67 33.33 2.00 1.00 Tu-Cailean v Liu-Xiao
A-4 454♠S= 420  100.00 0.00 3.00 0.00 Nirula-Namjoshi v Polenghi-Gross-Durilio
A-1 875♦E-1 50  16.67 83.33 0.50 2.50 Hong-Sisson v Giusti-Barnir
Board #28
Dealer: West
Vul: NS
T8762
A762
T4
83
 
A
T543
Q32
J9764
 KQ543
J8
K965
KT
  J9
KQ9
AJ87
AQ52
 
SeatMetricsCan Make
HCPLSP2-1LTCØ
N12211
E12      
S17 12211
W     
Par Score: N-S 110
Table #Pair #Contract & ResultScoreMP%MPsPlayers
N-SE-WN-SE-WN-SE-WN-SE-W
A-3 132♥N-1  100 50.00 50.00 1.50 1.50 Fotland-Fotland v Jasper-Wachsman
A-2 262♥N= 110  100.00 0.00 3.00 0.00 Tu-Cailean v Liu-Xiao
A-4 45S-1  100 50.00 50.00 1.50 1.50 Nirula-Namjoshi v Polenghi-Gross-Durilio
A-1 873♦N-2  200 0.00 100.00 0.00 3.00 Hong-Sisson v Giusti-Barnir